Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Lê Minh Tân
PHÓ CHÁNH ÁN
Thái Điền
PHÓ CHÁNH ÁN
Phạm Thị Nhung
Thứ 2
Ngày:11-11
Sáng Họp giao ban Họp giao ban Họp giao ban
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Trực tiếp dân
Thứ 3
Ngày:12-11
Sáng Xử vụ Dân sự Xử vụ HN Trực tiếp dân
Chiều Xử vụ Dân sự Làm việc tại cơ quan Trực tiếp dân
Thứ 4
Ngày:13-11
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Trực tiếp dân
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Trực tiếp dân
Thứ 5 
Ngày:14-11
Sáng Họp Thị ủy mở rộng Họp Thị ủy mở rộng Trực tiếp dân
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Trực tiếp dân
Thứ 6
Ngày:15-11
Sáng Làm việc tại cơ quan Xử vụ KDTM Trực tiếp dân
Chiều Làm việc tại cơ quan Xử vụ HN Trực tiếp dân
Thứ 7
Ngày:16-11
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày:17-11
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X