Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Lê Minh Tân
PHÓ CHÁNH ÁN
Phạm Thị Nhung
PHÓ CHÁNH ÁN
Thái Điền
Thứ 2
Ngày:07-9
Sáng Họp cơ quan Họp cơ quan Họp cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày:08-9
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày: 09-9
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 
Ngày:
10-9
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 11-9
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 12-9
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày:
13-9
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X