Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Lê Minh Tân
PHÓ CHÁNH ÁN
Thái Điền
PHÓ CHÁNH ÁN
Phạm Thị Nhung
Thứ 2
Ngày:15-7
Sáng Họp giao ban tuần Họp giao ban Họp giao ban
Chiều xử vụ hình sự Mở phiên họp VDS Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày:16-7
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày:17-7
Sáng Làm việc tại cơ quan Đi Điện Thọ Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 
Ngày:18-7
Sáng Họp HĐND Làm việc VPĐK Làm việc tại cơ quan
Chiều Họp HĐND Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày:19-7
Sáng Họp HĐND Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
ChiềuHọp HĐND Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày:20-7
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày:21-7
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X