Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Lê Minh Tân
PHÓ CHÁNH ÁN
Thái Điền
PHÓ CHÁNH ÁN
Phạm Thị Nhung
Thứ 2
Ngày:06-5
Sáng Họp giao ban Họp giao ban Họp giao ban
Chiều Họp tại UBND thị xã Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày:07-5
Sáng Chuẩn bị xét xử vụ hình sự Xét xử vụ hôn nhân Làm việc tại cơ quan
Chiều Chuẩn bị xét xử vụ hình sự Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày:08-5
Sáng Chuẩn bị xét xử vụ hình sự Họp trực tuyến Họp trực tuyến
Chiều Chuẩn bị xét xử vụ hình sự Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 
Ngày:09-5
Sáng Chuẩn bị xét xử vụ hình sự ĐLàm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Chuẩn bị xét xử vụ hình sự Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày:10-5
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc vơi Hội luật gia tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày:11-5
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày:12-5
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X