Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Lê Minh Tân
PHÓ CHÁNH ÁN
Thái Điền
PHÓ CHÁNH ÁN
Phạm Thị Nhung
Thứ 2
Ngày:06-01
Sáng Dự HN trực tuyến Dự HN trực tuyến Dự HN trực tuyến
Chiều Dự HN trực tuyến Dự HN trực tuyến Dự HN trực tuyến
Thứ 3
Ngày:07-01
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Dự HN tổng kết cuối năm của CĐ
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày: 08-01
Sáng Làm việc tại cơ quan Xét xử vụ Hn Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 
Ngày:
09-01
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 10-01
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 11-01
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày:12-01
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X