Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Lê Minh Tân
PHÓ CHÁNH ÁN
Thái Điền
PHÓ CHÁNH ÁN
Phạm Thị Nhung
Thứ 2
Ngày:16-9
Sáng Họp giao ban Họp giao ban Họp giao ban
Chiều Làm việc tại cơ quan Hòa giải vụ dân sự Làm việc tại Điện Nam Trung
Thứ 3
Ngày:17-9
Sáng Xử vụ án Hình sự. Tập huấn TT Làm việc tại cơ quan Xử vụ án hình sự
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày:18-9
Sáng Làm việc với P.TNMT Làm việc tại cơ quan Xác minh vụ HC
Chiều Làm việc tại cơ quan HG án DS HG án DS
Thứ 5 
Ngày:19-9
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi Điện Dương
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày:20-9
Sáng Làm việc tại cơ quan Xử vụ HS Thẩm định tại Điện Nam Trung
Chiều Làm việc tại cơ quan HG vụ HN Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày:21-9
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày:22-9
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X