Lịch xét xử

6tháng 117:30 sáng- 2:54 sángPhan Thị Thảo Vy - Ngô Phú Cảm

6tháng 117:30 sáng- 3:13 sángNgân hàng Đông Á - Lê Văn Thương

6tháng 111:30 chiều- 2:55 sángHồ Thị Như Hiền - Nguyễn Tam Trung

7tháng 117:30 sáng- 2:56 sángLê Thị Hoa - Nguyễn Hữu Chiến

7tháng 111:30 chiều- 2:56 sángVõ Thị Vân - lê Hoàn

11tháng 117:30 sáng- 2:58 sángNguyễn Thị Hà - lê Hưng

12tháng 117:30 sáng- 3:03 sángPhạm văn Thanh Cảnh - Mua bán trái phep chất ma túy

12tháng 117:30 sáng- 3:14 sángNgân hàng Thịnh Vượng - Phan Thị Thảo

13tháng 117:30 sáng- 2:58 sángTrần Thị Linh Đoan - Nguyễn Văn Dư

13tháng 118:30 sáng- 2:59 sángLã Thị Thanh Nhàn - Đàm Hà

13tháng 111:30 chiều- 3:00 sángHà Thị Tiên - Trần Ngọc Tuấn

14tháng 117:30 sáng- 3:04 sángPhạm Công Hồ - Vô ý gây thương tích

14tháng 117:30 sáng- 3:14 sángNgô Cu - Văn An

15tháng 111:30 sáng- 3:15 sángMai Thanh Trí - Hà THị Phương

15tháng 111:30 sáng- 3:05 sángTrần Kiệm - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

18tháng 117:30 sáng- 3:00 sángNguyễn Thị Liên - Trà Lê

18tháng 118:30 sáng- 3:01 sángNguyễn Thị Thu Trinh - Nguyễn Hữu Thanh

19tháng 117:30 sáng- 3:05 sángHứa Dương Khối - Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

19tháng 117:30 sáng- 3:15 sángLê Tự Hưng - Trần Tấn Quang

20tháng 117:30 sáng- 3:16 sángCông ty CP cấp thoát nước - UBND phường Vĩnh Điện

21tháng 117:30 sáng- 3:06 sángDương Quang - Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

21tháng 111:30 chiều- 3:08 sángLê Văn Minh cùng đồng phạm Trộm cắp tài sản

22tháng 117:30 sáng- 3:09 sángMai Ngọc Ly - Mua bán trái phép chất ma túy

22tháng 111:30 chiều- 3:09 sángNguyễn Đình Phát - Trộm cắp tài sản

25tháng 117:30 sáng- 3:11 sángLê Duy Long - Tàng trữ trái phép chất ma túy

25tháng 111:30 chiều- 3:12 sángLê Tấn Đô - Cố ý gây thương tích

26tháng 117:30 sáng- 3:12 sángLê Văn Quý - Mua bán trái phép chất ma túy

28tháng 117:30 sáng- 3:02 sángNgụy Thị Đức - Nguyễn Văn Tuấn

28tháng 118:30 sáng- 3:02 sángNguyễn Thị Ái - Lê Tự Thanh Thiên

X