Lịch xét xử

4tháng 91:30 sáng- 2:25 sángTrần Lệ Huyền - Tàng trữ trái phép chất ma túy

6tháng 97:30 sáng- 2:26 sángNguyễn Văn Thắng - Mua bán trái phép chất ma túy

9tháng 91:30 sáng- 2:31 sángĐinh Nghĩa - Công ty Vinahouse

10tháng 97:30 sáng- 2:21 sángNguyễn Thị Mỹ Nhung - Võ Thành Lập

10tháng 97:30 sáng- 2:28 sángNguyễn Lê Qua-Chống người thi hành công vụ

10tháng 91:30 chiều- 2:23 sángNguyễn La Đô - Mai Thị Phương

11tháng 91:30 sáng- 2:30 sángNguyễn Như Cảnh - Vi phạm quy định về tham gia giao thông

11tháng 91:30 sáng- 2:33 sángLê Thị Hiền - Nguyễn NHư Hoàng

11tháng 97:30 sáng- 2:29 sángLê Chánh - Vi phạm quy định về tham gia giao thông

11tháng 97:30 sáng- 2:32 sángLê Hữu Công - Đặng Thị Sương

17tháng 97:30 sáng- 2:33 sángCông ty Mỹ Khê - Lê Văn Vĩnh

17tháng 91:30 chiều- 2:35 sángNguyễn Thị Bích Lai - Nguyễn Thị Trúc

18tháng 97:30 sáng- 2:24 sángĐặng Thị Quyên - Phan Thanh Hiền

X