Monthly Archives: Tháng Một 2019

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ “ Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ nội vụ và công văn số 58/LĐLĐ ngày 29/10/2018 …

Xem chi tiết »
X