Monthly Archives: Tháng Tám 2019

LIÊN NGÀNH TƯ PHÁP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 03 NĂM PHỐI HỢP THỰC HIỆN VÀ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Nhằm đánh giá kết quả 03 năm thực hiện công tác phối hợp giải quyết nguồn tin về tội phạm, rút ra những ưu điểm, khuyết điểm, tìm nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong công tác phối hợp liên ngành để phát huy, bàn biện pháp khắc phục. Và …

Xem chi tiết »
X