Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Lê Minh Tân
PHÓ CHÁNH ÁN
Thái Điền
PHÓ CHÁNH ÁN
Phạm Thị Nhung
Thứ 2
Ngày 19-4
Sáng Họp giao ban Họp giao ban Họp giao ban
Chiều  Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

Ngày:20-4

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ 4
Ngày: 21-4
Sáng Nghĩ lễ Nghĩ lễ Nghĩ lễ
Chiều Nghĩ lễ Nghĩ lễ Nghĩ lễ
Thứ 5 
Ngày:
22-4
Sáng Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 23-4
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 24-4
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày:25-4
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X