Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Lê Minh Tân
PHÓ CHÁNH ÁN
Phạm Thị Nhung
Thứ 2
Ngày 03-10
Sáng Họp giao ban  Họp giao ban
Chiều  Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

Ngày:

04-10

Sáng Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày: 05-10
Sáng Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 
Ngày:
06-10
Sáng Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 07-10
Sáng Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 08-10
Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày:
09-10
Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều
X