Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Lê Minh Tân
PHÓ CHÁNH ÁN
Thái Điền
PHÓ CHÁNH ÁN
Phạm Thị Nhung
Thứ 2
Ngày 22-02
Sáng Họp giao ban Họp giao ban Họp giao ban
Chiều  Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Ngày:23-02 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
Ngày: 24-02
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Xử vụ HS
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 
Ngày:
25-02
Sáng Làm việc tại cơ quan Xét xử vụ HN Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày: 26-02
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày: 27-02
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày:28-02
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X