Lịch xét xử

1tháng 97:30 sáng- 11:00 sángLê Quốc Hưng HS Điều 134

1tháng 99:00 sáng- 11:00 sángDương Hiển Thịnh HS Điều 321

1tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuHuỳnh Văn Minh HS Điều 173

1tháng 92:30 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Thanh HS Điều 321

7tháng 97:30 sáng- 11:00 sángSinh – Phương HN Ly hôn

7tháng 97:30 sáng- 11:01 sángPhạm Thị Năm HS Điều 260

7tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuOanh – Toàn HN Ly hôn

8tháng 97:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Văn Đích HS Điều 134

8tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuTrần Văn Công HS Điều 134

8tháng 92:30 chiều- 5:00 chiềuDương Phú Vũ + ĐP HS Điều 134

9tháng 97:30 sáng- 11:00 sángĐinh Thị Thu Hiền HS Điều 134

9tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuHuỳnh Hường HS Điều 321

10tháng 97:30 sáng- 11:00 sángLuận – Anh DS Tranh chấp

10tháng 97:30 sáng- 11:00 sángLê Lâm Quốc Bảo HS Điều 141

10tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuTrần Anh Tuấn HS Điều 173

13tháng 97:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Thanh Sơn HS Điều 251

13tháng 97:30 sáng- 11:00 sángHuệ - Tú HN Chia tài sản chung

14tháng 97:30 sáng- 11:00 sángKim Vinh – Cầu Vồng KDTM Tranh chấp

14tháng 97:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Xuân Thành HS Điều 321

14tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuThống – Chín HN Ly hôn

14tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuPhan Văn Khánh HS Điều 173

15tháng 97:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Thị Mai + ĐP HS Điều 321

15tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Thị Như Huyền HS Điều 134

16tháng 97:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Phi Thiên HS Điều 173

16tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Văn Linh HS Điều 173

16tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuPhát – Nhơn DS T/ chấp HĐ vay

17tháng 97:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Hữu Trung HS Điều 134

17tháng 97:30 sáng- 11:00 sángNguyệt – Thục DS T/ chấp quyền sử dụng đất

17tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuThắm - Xuân HN Ly hôn

17tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuHồ Nhật Tuấn Anh HS Điều 249

17tháng 92:00 chiều- 5:00 chiềuNhung – Vinh HN Ly hôn

20tháng 97:30 sáng- 11:00 sángBùi Thị Thanh Hoa và Đp HS Điều 322

21tháng 97:30 sáng- 11:00 sángHuỳnh Văn Vũ HS Điều 173

21tháng 97:30 sáng- 11:00 sángCT An Dương – Đông Linh DS T/c chấp HĐ đặt cọc

21tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuHà Anh Tuấn HS Điều 341

22tháng 97:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Văn Thiện HS Điều 251

22tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Văn Vĩnh Toàn HS Điều 251

23tháng 9 - 24tháng 10tháng 9 237:30 sángtháng 10 24Thân Cầu + ĐP HS Điều 356

27tháng 97:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Văn Tiến HS Điều 174

27tháng 98:30 sáng- 11:00 sángUBND – Thọ HC Khiếu kiện QĐ hành chính

27tháng 91:30 chiều- 5:30 chiềuThân Cầu + Đp HS Điều 356

28tháng 97:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Xuân Thành + ĐP HS Điều 321

28tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuVăn Thị Xù + Đp HS Điều 173

28tháng 92:30 chiều- 5:00 chiềuLê Văn Thắng HS Điều 249

29tháng 97:30 sáng- 11:00 sángTrần Văn Mạnh HS Điều 138

29tháng 91:30 chiều- 5:00 chiềuTrần Ngọc Tuấn HS Điều 249

X