Tin xét xử

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP

Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC, ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân Tối cao và Kế hoạch số 519/KH-TA, ngày 16/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Năm 2021, Tòa án nhân …

Xem chi tiết »
X