Hướng dẫn sao lục bản án và quyết định của Tòa án

1. Đối tượng áp dụng

Người bị kết án, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án do TAND đã xét xử sơ thẩm phúc thẩm, hoặc giám đốc thẩm, tái thẩm nếu có nhu cầu sao lục các bản án, quyết định của Tòa án thì làm đơn gửi đến TAND để được cấp các bản sao. Trong đơn cần ghi rõ tên vụ án, số và ngày bản án hoặc quyết định.

2. Hồ sơ cần thiết

  • – Đơn sao lục án (theo mẫu).
  • – Bản sao giấy CMND.

3. Thời gian giải quyết

Trong một tuần làm việc.

4. Địa điểm tiếp nhận

Trụ sở Tòa án nhân dân nơi xin sao lục.

X