ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TAND THỊ XÃ ĐIỆN BÀN LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.

Ngày 30/3/2023, Công đoàn cơ sở TAND tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự Đại hội, đồng chí Trương Đắc Hưng – Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Điện Bàn; đồng chí Lê Minh Tân – Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND thị xã; các đồng chí từng là Đoàn viên sinh hoạt tại Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát, Chi cục Thi hành án Dân sự, Thanh tra, Tư pháp thị xã Điện Bàn; cùng toàn thể các đoàn viên Công đoàn TAND thị xã Điện Bàn.

Đ/c Trương Đắc Hưng – Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Điện Bàn phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội.

Trong không khí trang nghiêm, với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội Công đoàn cơ sở TAND thị xã Điện Bàn đã tổ chức với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ qua và Bầu BCH Công đoàn khóa mới, Bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên và tham góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn cấp trên.

Trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn đã phối hợp với Chi ủy Chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; tăng cường công tác giáo dục nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên Công đoàn.

Bên cạnh đó, BCH Công đoàn đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị chăm lo đời sống cho đoàn viên bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên Công đoàn.

BCH Công đoàn vận động đoàn viên thực hiện tốt các nội quy, quy chế của đơn vị, ngành cấp trên; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc; giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Chi bộ để kết nạp Đảng.

Đồng chí Lê Minh Tân – Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND thị xã Điện Bàn phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Chi ủy Chi bộ, đồng chí Lê Minh Tân – Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND thị xã Điện Bàn ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của Công đoàn trong nhiệm kỳ qua; trong thời gian tới Công đoàn cần phát huy những kết quả đã đạt được, chú trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Đắc Hưng – Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong phong trào cán bộ, công chức, người lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể, đoàn viên Công đoàn đã đạt được; đồng thời định hướng một số nội dung, những vấn đề mới đặt ra cho công tác Công đoàn trong thời gian tới.

Thay mặt Công đoàn Tòa án, Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo và sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo vào chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chấp hành CĐCS trong nhiệm kỳ 2023-2028; phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, đưa hoạt động Công đoàn ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Các đại biểu thực hiện bầu trực tiếp Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Trương Đắc Hưng và đồng chí Lê Minh Tân tặng hoa chức mừng

BCH Công đoàn Tòa án nhiệm kỳ 2023-2028 

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội sáng suốt lựa chọn và bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí. Đại hội cũng bầu ra 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn cấp trên. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

VÀI TRÒ CỦA NỮ THẨM PHÁN TRONG GIẢI QUYẾT ÁN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TẠI TAND THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

Thị xã Điện Bàn là đơn vị hành chính phía Bắc tỉnh Quảng Nam là …

X