Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Ngày 31/12/2020, Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2021. Tại Hội nghị, CBCC, NLĐ của đơn vị được nghe Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC, NLĐ năm 2020, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong tổ chức thực hiện kế hoạch công tác như phong trào thi đua, công tác tài chính và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020.

Đ/c Lê Minh Tân – Chánh án TAND thị xã Điện Bàn thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của CBCC, NLĐ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Hội  nghị cũng được nghe nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị. Đồng thời, Hội nghị cũng bầu ra Ban thanh tra nhân dân năm 2021.

Đ/c Thái Điền đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Qua một buổi làm việc với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đã đề ra, 100% CBCC, NLĐ dự Hội nghị thống nhất nội dung Hội nghị và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCC, NLĐ năm 2021. Đây là tiền đề để tất cả CBCC, NLĐ đơn vị đề ra mục tiêu, nổ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2021.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động

Ngày 03/01/2020, Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức …

X