TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Giai đoạn từ năm 2015-2020, Toà án nhân dân thị xã Điện Bàn đã thụ lý 3388 vụ, việc các loại, trong đó có 38 vụ, việc chuyển đến nơi khác giải quyết, còn lại phải giải quyết 3350 vụ, việc; đã giải quyết được 3244 vụ, việc, đạt tỷ lệ 96,8%. So với 05 năm trước đó thì án phải giải quyết tăng 1149 vụ, việc;  số án đã giải quyết tăng 1050 vụ,việc.

Toà án nhân dân thị xã Điện Bàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vượt chỉ tiêu so với Toà án nhân dân Tối cao quy định. Đơn vị không có án quá hạn luật định, án tạm đình chỉ giảm. Tỷ lệ án bị huỷ sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan của thẩm phán dưới  tỷ lệ quy định, không có oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ hòa giải thành cao, công tác đối thoại trong vụ án hành chính được tăng cường. Công tác thi hành án hình sự thực hiện đúng quy định pháp luật. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định pháp luật. Hoạt động Hội thẩm TAND được thực hiện đúng theo quy chế, công tác phối hợp từng bước chặt chẽ hơn.

Tổng kết năm 2015, đơn vị đạt được danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” được khen thưởng “Bằng khen của Chánh án TAND Tối cao”; năm 2016 đơn vị đạt được danh hiệu thi đua “Cờ thi đua Toà án nhân dân”; năm 2017, đơn vị đạt được danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” được khen thưởng “Bằng khen của Chánh án TAND Tối cao”; năm 2018 đơn vị đạt được danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc”; năm 2019 đơn vị đạt được danh hiệu thi đua “Cờ thi đua Toà án nhân dân”; năm 2020, đơn vị đạt được danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” được khen thưởng “Bằng khen của Chánh án TAND Tối cao”.

Do đó, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao đã ra quyết định số 10/QĐ-TANDTC-TĐKT tặng thưởng “Cờ thi đua Toà án nhân dân” cho Tập thể Toà án nhân dân thị xã Điện Bàn giai  đoạn 2015 – 2020.

Đ/c Nguyễn Văn Tiến – Phó Chánh án TANDTC trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho TAND thị xã Điện Bàn

Chiều ngày 11/01/2021, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Tại Hội nghị, Toà án nhân dân thị xã Điện Bàn vinh dự được đón nhận “Cờ thi đua Toà án nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” do đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao trao tặng.

Các đơn vị được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc

Năm 2021, Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Tỉnh ủy Quảng Nam, các Luật mới được Quốc hội thông qua có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân nhằm quyết tâm hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

Tin, bài: Nguyễn Thị Xuân

X