Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động

Ngày 03/01/2020, Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động.

Hội nghị là diễn đàn chính trị quan trọng để CBCC & người lao động phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ CBCC và người lao động có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hội nghị đã thông qua các Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2019 và biện pháp, kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2020; kết quả hoạt động thanh tra nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020; Báo cáo công khai tài chính năm 2019, Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn.

Hội nghị đã phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ; nhiều nội dung liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được Hội nghị thảo luận sôi nổi và thống nhất.

Tập thể CBCC, NLĐ tham gia Hội nghị

Lãnh đạo đơn vị đã lắng nghe, giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của công chức, người lao động trong đơn vị. Qua đó đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, toàn thể đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được thông qua tại Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020.

Tin, bài: Nguyễn Thị Xuân

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN I. SỰ CẦN …

X