Tin mới

Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động

Ngày 03/01/2020, Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động. Hội nghị là diễn đàn chính trị quan trọng để CBCC & người lao động phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức …

Xem chi tiết »

LIÊN NGÀNH TƯ PHÁP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 03 NĂM PHỐI HỢP THỰC HIỆN VÀ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Nhằm đánh giá kết quả 03 năm thực hiện công tác phối hợp giải quyết nguồn tin về tội phạm, rút ra những ưu điểm, khuyết điểm, tìm nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong công tác phối hợp liên ngành để phát huy, bàn biện pháp khắc phục. Và …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao và Quy chế phối hợp số 01/QCPH-VKS-TA ngày 09/4/2018 của Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân – Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam; nhằm nâng cao kỹ năng, chất lượng thực hành quyền …

Xem chi tiết »

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ “ Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ nội vụ và công văn số 58/LĐLĐ ngày 29/10/2018 …

Xem chi tiết »
X