Trợ giúp pháp lý

Hướng dẫn thủ tục xóa án tích

tòa án nhân dân thị xã điện bàn

Theo quy định tại các Điều 63, 64, 65, 66, 67 Bộ luật hình sự, người được xóa án tích  coi như chưa bị kết án và được Tòa án cấp giấy chứng nhận hoặc ra Quyết định xóa án tích trong những trường hợp sau đây: 1. Đương nhiên xóa án tích …

Xem chi tiết »
X